Flora en Fauna op 11-8-‘99
.

Flora en fauna in kaart
Oproep
Acties die reeds lopen


Dieren- en plantenwereld in kaart gebracht

Op 11 augustus zal de planten- en dierenwereld behoorlijk gaan reageren op het afnemende daglicht tijdens de zonsverduistering. In Nederland en het grootste deel van BelgiŽ wordt het vreemd schemerig waardoor veel beesten denken dat de avond invalt. Nachtdieren zullen soms ontwaken door de duisternis of schemering. Ook bloemen en planten worden door de eclips ‘gefopt’ . Het zou aardig zijn om van al deze verschijnselen aantekeningen te maken. De kans om zoiets in ons land weer op dezelfde wijze te kunnen ervaren ligt vele tientallen jaren in de toekomst. In het boek Zonsverduistering wordt beschreven hoe de dieren tijdens de eclips op de Nederlandse Antillen, op 26 febr. ’98, reageerden. Ook elders in de eclipszone werd het gedrag van dieren nauwlettend vastgelegd.

Oproep

Aan allen die het de moeite waard vinden om tijdens de zonsverduistering het gedrag van flora en fauna te bestuderen volgt hier een oproep. Ieder is vrij in het uitzetten van een plan om waarnemingen te doen. De een zal zich daarbij beperken tot het kijken naar bijvoorbeeld het gedrag van vogels terwijl een ander sommige planten onder de loep neemt. Wellicht zijn er medewerkers in dierentuinen die op 11 augustus het gedrag van de dieren daar kunnen observeren. Ieder is daar vrij in maar ik hoop dat men van de studie een en ander op wil tekenen. Te zijner tijd kan dan bekeken worden wat er aan gegevens is verzameld. Daaruit kan weer informatie voor onderzoeken of artikelen beschikbaar komen. Bent u van plan om een dergelijke actie op te gaan zetten dan mag u dat melden. U kunt uw bericht doorgeven via e-mail info@weerboek.nl .Op deze internetsite vindt u onder het item Onderwijs en eclips reeds een oproep naar het onderwijzend personeel. Zij kunnen met de schooljeugd een plan opzetten om de natuur waar te nemen.

Jacob Kuiper

Acties die reeds in gang zijn gezet

In Nederland wordt reeds actie ondernomen om flora en fauna op 11 augustus waar te nemen.
Een overzicht hiervan: