Informatie over organisaties/verenigingen:

Verenigingen
Tijdschriften
Overige organisaties en instellingen

Verenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
(NVWS)
De NVWS werd op 1 september 1901 opgericht. Het doel was beoefening van weer- en sterrenkunde en het populariseren van deze wetenschappen. Nu. Een eeuw na oprichting telt de vereniging zo’n 4000 leden. De website  van de vereniging is te vinden op:  http://www.astro.rug.nl/~nvws/

Vereniging voor Sterrenkunde (VVS)
De VVS werd opgericht in 1944. De VVS, officieel de Vereniging Voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en Aanverwante wetenschappen genaamd, wordt in Nederland ook wel de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde genoemd. In België beoogt de VVS de kennis over weer- en sterrenkunde en de andere genoemde wetenschappen uit te dragen naar het grote publiek. De website van de VVS is te vinden op:  http://www.vvs.be

Binnen de NVWS en de VVS  kunnen geïnteresseerden zich aansluiten bij een groot aantal werkgroepen, en kunnen de leden hun hobby onder de aandacht brengen binnen talrijke afdelingen. Regelmatig worden door de afdelingen lezingen georganiseerd waarbij ook professionele astronomen en meteorologen hun onderzoeksterrein komen toelichten voor de aanwezigen. Binnen beide verenigingen bestaan speciale afdelingen om jongeren te begeleiden bij de eerste stappen in hun hobby.

Een overzicht van de verschillende werkgroepen:

 

NVWS   VVS
Astrofotografie Astrofotografie
Sterbedekkingen Bedekkingen
Jongerenwerkgroep (JWG) Jongerenafdeling (JVS)
Instrumentenbouw (adviesgroep) Deep-sky
Kometen Kometen
Kunstmanen  Kunstmanen
Meteoren Meteoren
Sterrenkunde en Computer Informatietechnologie
Maan en Planeten Planeten
Zon Zon
Veranderlijke Sterren Veranderlijke Sterren
Lichthinder
Ruimtevaart
Weerkunde
Zonsverduisteringen


Adressen en telefoonnummers van contactpersonen van deze werkgroepen zijn te vinden in de periodieken van de beide verenigingen:

Het bureau van de NVWS is ondergebracht bij Stichting De Koepel:
Stichting De Koepel
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht
Tel: 030-2311360, Fax: 030-2342852.
e-mail: dekoepel@knoware.nl of dekoepel@ision.nl
De Stichting De Koepel is geopend op werkdagen van 09.30 uur-16.30 uur.
Het secretariaat van de VVS is gevestigd te Brugge:
Secretariaat VVS
Oostmeers 122 C
8000 Brugge
Tel: 050-358872


Tijdschriften:


Zowel NVWS als VVS geven ieder jaar een naslagwerk uit en maandelijks een tijdschrift.
Het maandblad van Stichting De Koepel is Zenit: info via http://www.astro.uu.nl/~wwwzenit/
Jaarlijks verschijnt de Sterrengids.

Het maandblad van de VVS heet Heelal en ieder jaar verschijnt De Hemelkalender. Informatie hierover is op te vragen via heelal@club.innet.be

Mailinglist VVS:
Naast de uitgave op papier heeft de VVS een actieve mailinglist. Vele honderden mensen, voornamelijk uit Vlaanderen en Nederland, zijn op de mailinglist geabonneerd sinds de start in 1996. Aanmelding op de mailinglist is eenvoudig: stuur het volgende berichtje:
To: listserv@listserv.cc.kuleuven.ac.be
Subject: (om het even wat)
(als eerste lijn in het bericht): subscribe vvs, uw voornaam en naam

Als dit foutloos verloopt krijg je een bericht terug met de vraag te bevestigen (reply met "ok" in het bericht). Deze extra stap is nodig om 'spoofs' (in naam van iemand anders subscriben) van de lijst te houden. Na deze bevestiging krijg je nog twee berichten van de mailinglist terug: één met "Output of your job" (onbelangrijk) en één met "You are now subscribed". Gelieve dit bericht wel te bewaren, daar er belangrijke instructies instaan voor het gebruik van de list, en hoe eventueel te unsubscriben.
Eenmaal deze procedure doorlopen, krijg je automatisch alle berichten die op deze mailinglist geplaatst worden. Zelf stuur je je berichten naar vvs@listserv.cc.kuleuven.ac.be (en niet naar listserv@listserv.cc.kuleuven.ac.be, die dient om instructies automatisch te verwerken). Automatisch wordt [VVS] voor het subject geplakt. Mails naar de lijstbeheerders (Christian Steyaert en Bart Vandenbussche) stuur je naar vvs-request@listserv.cc.kuleuven.ac.be.
Je kan de archieven van de mailinglist opvragen op ftp://ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/vvs/listarch/ (t/m februari 1998) en http://listserv.cc.kuleuven.ac.be/archives/vvs.html (vanaf januari 1998). Je kan bij laatstgenoemde ook zoeken op trefwoorden, auteurs, etc.

Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) De NVR organiseert lezingen en colloquia. Zes maal per jaar verschijnt het tijdschrift Ruimtevaart.
De NVR is gevestigd op: Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht.
Het website-URL luidt:
Http://www.nvr-ruimtevaart.nl
Nederlandse Vereniging van BeroepsMeteorologen (NVBM) In de NVBM zijn een groot aantal personen vertegenwoordigd die werkzaam zijn als professioneel meteoroloog of onderzoek doen op weerkundig gebied. De NVBM organiseert regelmatig symposia en af en toe congressen. Het tijdschrift Meteorologica (kwartaaluitgave) is het orgaan van de vereniging.

De NVBM is per post te benaderen via: NVBM-Meteorologica,   Postbus 501, 3720 AM Bilthoven. Voor vragen en/of opmerkingen aan de redactie van Meteorologica kunt u zich wenden tot: Redactie Meteorologica, KNMI, Postbus 201, 3730 AE De Bilt of per e-mail naar hoofdredacteur Robert Mureau:  mureau@knmi.nl
Het URL van de NVBM is http://www.nvbm.nl
Nederlandse Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK)

Het lidmaatschap van de VWK staat open voor allen die geïnteresseerd zijn in het weer in de meest brede zin van het woord. Vroeger werden de activiteiten uitgevoerd onder de paraplu van de NVWS waarbij men zich manifesteerde onder de naam Werkgroep Weer Amateurs maar sinds enkele jaren is men als zelfstandige Vereniging bekend onder de huidige naam. De VWK geeft maandelijks het blad Weerspiegel uit waarin leden en anderen hun mededelingen, metingen en foto’s kunnen tonen. De eindredactie van Weerspiegel kan worden benaderd via e-mail: weerspiegel@vwkweb.nl. De voorzitter van de VWK is bereikbaar via: voorzitter@vwkweb.nl.  Op Internet is de VWK te vinden via:  http://www.vwkweb.nl

International Meteor Organization (IMO) De IMO is de internationale vereniging van samenwerkende meteoorwaarnemers. Tweemaandelijks wordt het tijdschrift WGN uitgegeven.
Contactpersoon voor WGN is eindredacteur Marc Gyssens: Tel: +32 (477) 640548, e-mail: wgn@imo.net

Overige organisaties / instellingen:

Meteorieten Documentatie Centrum: Niek de Kort, Bottelroosweide 9, 3448 ZA Woerden. e-mail: n.dekort@wxs.nl
Meldpunt vuurbollen: Joost Hartman, Kruisstraat 28, 5211 DV ’s Hertogenbosch. e-mail:  joosthartman@sterrenkunde.nl
Landelijke Werkgroep Meteoren der NVWS (WGM). De werkgroep houdt zich bezig met onderzoek en waarnemen van meteoren. Het kwartaalblad Meteoor is het orgaan van de WGM. De redactie van de Meteoor is te bereiken via: Urijan Poerink, Esdoornlaan 12, 5263 GE Vught. Tel:  073-656 91 57 of per e-mail: poerinku@wxs.nl
Noordwijk Space Expo: Permanente ruimtevaartexpositie. Keplerlaan 3,  Postbus 277, 2200 AG Noordwijk. Tel: 071-3646460
Dutch Meteor Society: Organisatie die onderzoek doet op het terrein van meteoren, meteorieten. Het 2-maandelijks tijdschrift Radiant is het orgaan van de Vereniging.  Redactieadres Radiant: Lederkarper 4, 2318 NB Leiden. De website van de DMS is te vinden onder: http://www.dmsweb.org