Lente 2005

1 maart begint officieel de meteorologische lente. In 2005 merken we daar niets van, integendeel een bijzonder venijnige winterprik wordt ons deel. Op 2 maart meten de waarnemers in noordelijk Nederland een pak sneeuw dat op veel plaatsen 40 tot 50 cm dik is. Zoiets is in maart nog nooit voorgekomen (tenminste over de periode dat we daarvan meetgegevens hebben vastgelegd). Een uiterst zeldzame gebeurtenis, die op 4 maart wordt gevolgd door een enorme koude nacht. In Marknesse daalt het kwik tot min 20,7 graden. Alle kouderecords voor maart worden verbrijzeld.

Zon bijzonder winterse periode verdient uiteraard heel veel ruimte in dit boek. Sneeuwbeelden zoals we ze in decennia niet hebben gezien, komen nu tevoorschijn. Enkele daarvan vindt u al hier op de website. In april en mei kijken we ook opnieuw naar de verrichtingen van de Marsrovers. Stofhozen trekken hun sporen over het Marsoppervlak terwijl in Nederland weer fraaie wolkenformaties te zien zijn.