© 1999 Jacob Kuiper / Weather Pictures International, Harry Otten / Meteo Consult, Marieke van der Schaar / R2d, ANWB 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze bron mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopiŽn, opnamen of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
De juistheid van gegevens is mede afhankelijk van informatie die ons door derden werd verstrekt. Er kan door de eigenaren van de internet-site geen enkel geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien de informatie onjuistheden of onvolkomenheden blijkt te bevatten.

© Lengco consultancy. Niets uit de architectuur van deze internet-site mag gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bouwer.