Boeken bestellen via deze Internetsite

Boeken bestellen kan rechtstreeks via Weather Pictures International (WPI).

Om uw bestelling van ้้n of meer boeken goed te laten verlopen zijn enkele zaken van groot belang!

>>>>> WPI heeft ALTIJD een zogenaamde BESTEL-EMAIL van u NODIG !!!

In deze BESTEL-EMAIL  moet u naast het giro- of bankrekeningnummer  vanwaar u uw betaling overmaakt,  ook UW ADRESGEGEVENS  vermelden (dit omdat op giro- en bankafschriften deze adresgegevens vaak niet meer worden vermeld en er daardoor mogelijk een probleem zou kunnen ontstaan bij de verzending van uw bestelling! ).

Om de bestelling van een of meer boeken vlot te laten verlopen is de volgende informatie van u NOODZAKELIJK!

Uw:
Naam + voorletter(s).
Woonadres
Postcode en woonplaats
Het giro- of bankrekeningnummer vanwaar u uw betaling over gaat maken.


Adres waarnaar het (de) boek(en) moet(en) worden verzonden (indien dat adres niet hetzelfde is als uw woonadres of het adres op uw bank- of giro-afschrift).

Richt uw BESTEL-EMAIL aan:  info  @  weerboek.nl  (verwijder de lege ruimten rond het @-teken bij het tikken van het adres)

Signeren en speciale opdracht mogelijk
In principe wordt het boek ongesigneerd toegezonden, maar er is een mogelijkheid om het boek door de auteur te laten signeren of van een speciale opdracht te laten voorzien. Geef in dat geval uw
verzoek tot signeren aan in de bestel e-mail.
Signeren houdt in dat de handtekening van de auteur op de eerste blanco rechterbinnenpagina na de boekvoorkant wordt geplaatst. Eventueel kan daaronder ook een plaatsnaam en datum worden geplaatst maar dan moet u dit wel zelf aangeven.
Een speciale opdracht, een zin waarvan u de inhoud zelf bepaalt, kan ook door de auteur op die pagina worden neergezet en ook de inhoud van die zin geeft u aan in de bestel e-mail.

Overzicht kosten toezending boek
De kosten voor toezending van 1 exemplaar bedragen (binnen Nederland):
 

Extreme Natuur
        
+
Weergaloos Nederland
29,50 Euro (inclusief verzendkosten)
Extreme Natuur

19,90 Euro (inclusief verzendkosten)

(voor verzending naar Belgi๋ 2,50 Euro extra verzendkosten; voor NVBM-leden zie eerst ook www.nvbm.nl).

 
Extreme Natuur
        
+
t Weer zien 2002-2003
Beide boeken tezamen voor
29,50 Euro (inclusief verzendkosten)

 
't Weer zien 2002-2003 € 12,50 + € 2,50 verzendkosten
Wat een weer € 14,50 + € 2,50 verzendkosten
Weer een eeuw € 20,00 + € 2,50 verzendkosten
 Weergaloos Nederland   € 12,50 + € 2,00 verzendkosten
 

Zonsverduistering € 12,50 + € 2,50 verzendkosten


Als u meer dan ้้n exemplaar van een bepaald werk willen bestellen dan dient u per exemplaar de aangegeven
prijs + verzendkosten
over te maken. De exemplaren worden in afzonderlijke enveloppen verzonden.

Voor zendingen van 5 exemplaren of meer gelden gereduceerde tarieven en is vooraf overleg met ondergetekende (per e-mail) aan te raden, waarbij mogelijk ook een andere wijze van verzending wordt gehanteerd.

Bestellingen voor verzending
NAAR BELGIE zijn ook mogelijk maar de verzendkosten per boek bedragen dan € 5,- per exemplaar.

U dient het bedrag over te maken op:
postgironummer  1 0 0 2 1 8 9
ten name van: 
Weather Pictures International
Akker
141

3732 XD De Bilt

o.v.v. Bestelling boektitel en aantal exemplaren.

Verzending boek na ontvangst van uw betaling
Nadat uw betaling op bovenstaande girorekening is ontvangen wordt het boek per post naar u verzonden. De verzending vindt plaats in een speciale stevige enveloppe, een zogenaamde Jiffy#5 cover, zodat het risico van beschadiging onderweg tot een minimum wordt beperkt. Wij kunnen u niet garanderen dat een zending tijdens het posttraject geen enkele beschadiging op kan lopen, maar door genoemde maatregelen kunt u er van uit gaan dat het poststuk bij normaal transport geen beschadiging zal ondervinden. Mocht het poststuk op het moment van bezorging toch zwaar beschadigd zijn, bewaar dan de enveloppe en z’n inhoud in de staat waarin u het aantrof tijdens bezorging en neem contact op per e-mail met ondergetekende.


Jacob Kuiper
De Bilt

email: jacobkuiper   @   solcon.nl 
(verwijder de lege ruimten rond het @-teken bij het tikken van het emailadres)

Richt uw BESTEL-EMAIL aan:  info  @  weerboek.nl
  (verwijder ook hier de lege ruimten rond het @-teken bij het tikken van het adres)