André Kuipers aan boord van het ruimtestation ISS
aan de zuidoostelijke ochtendhemel.

In de vroege ochtend van 30 april 2004 zal André Kuipers met de Soyuz-capsule een terugkeer naar de aarde uitvoeren. De laatste dagen van zijn ruimtereis is het International Space Station, ISS, ook vanuit Nederland en België een paar keer aan de hemel zichtbaar (tenminste als het weer geen roet in het eten gooit). Het ISS trekt als een bewegende ster in een aantal minuten van ruwweg zuid naar oost vrij laag langs de hemel.

27 april 2004
Overkomst
International Space Station:

Tegen  05.01 uur in de ochtendschemering wordt het ISS boven de zuidelijke horizon zichtbaar. De helderheid is dan nog laag. Pas iets later,  rond 05.02 uur is ze te vinden op zo’n 12 graden boven de ZO-lijke horizon, (
bekijk de animatie die voor dit moment is samengesteld in het filmpje van 27 april).

Daarna neemt de helderheid van het ruimtestation nog wat toe om  05.04 uur verdwijnt het ISS laag in het oosten. De werkelijke baan van het ISS kan iets verschillen t.o.v. de hier getoonde animaties (strikt genomen gelden alle berekeningen voor Amsterdam), alles afhankelijk van uw waarnemingsplaats.
(De hier getoonde animatie mag op uw eigen website worden geplaatst onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een link naar
www.weerboek.nl wordt aangebracht op uw site.)

28 april 2004
Op woensdag 28 april komt het ISS op om 05.29 uur in het ZZW. Op dat moment is de schemering zo groot dat alleen het tweede stuk van het traject, aan de zuidoostelijke hemelkoepel, misschien nog redelijk is waar te nemen.  In het zuidoosten bereikt het ruimtestation een maximale hoogte van ruim 20 tot 26 graden. Tegen 05.35 uur verdwijnt het ISS laag in het oosten. (
bekijk de animatie die voor dit moment is samengesteld in het filmpje van 28 april).

(De hier getoonde animatie mag op uw eigen website worden geplaatst onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een link naar www.weerboek.nl wordt aangebracht op uw site.)

29 april 2004.
Het ISS komt nu al weer eerder op terwijl het nog redelijk donker is. Opkomst is nu om 04.26 uur. Daarna vrij laag door de zuidoostelijke hemelstreek en tegen 04.29 uur laag in het oosten verdwijnend. (bekijk de animatie die voor dit moment is samengesteld in het filmpje van 29 april).
(De hier getoonde animatie mag op uw eigen website worden geplaatst onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een link naar www.weerboek.nl wordt aangebracht op uw site.)

30 april 2004.
Het ISS komt nu al nog weer eerder op terwijl het nog donker is.
Pas wat later, komt om 03.21 uur in het oostzuidoosten, het ruimtestation uit de aardschaduw en zien we hem erg laag boven de  horizon. Hooguit enkele minuten en dan is hij verdwenen in het oosten, om 03.23 uur. (
bekijk de eerste animatie die voor dit moment is samengesteld in het filmpje van 30 april).
(De hier getoonde animatie mag op uw eigen website worden geplaatst onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een link naar www.weerboek.nl wordt aangebracht op uw site.)

De 2e ISS-passage volgt om 04.54-04.59 uur.
De hoogte boven de horizon is dan weer veel hoger maar tegelijkertijd is het ook een stuk schemeriger geworden. Hoewel het begin van het traject al in het zuidwesten is, zal het ISS waarschijnlijk pas in het zuidoosten helder genoeg zijn om hem te kunnen waarnemen. (
bekijk de tweede animatie die voor dit moment is samengesteld in het filmpje van 30 april).
(De hier getoonde animatie mag op uw eigen website worden geplaatst onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld en een link naar www.weerboek.nl wordt aangebracht op uw site.)


Opmerking:
e Soyuz waarin André Kuipers naar de aarde terugkeert zal zich in de nacht van 29 op 30 april al losgekoppeld hebben op het moment dat het ISS over ons land komt. Of de Soyuz zelf dan nog als een aparte bewegende stip op een ander (lees vroeger) tijdstip over West Europa zichtbaar is, is nog niet bekend.